Prensiplerimiz

DKT bilimsel mükemmeliyetçilik ve kolektif bilinç ilkeleriyle koyulduğu girişimcilik yolunda, 60 yılı bulan bir deneyim ve birikime ulaşmış bulunuyor. Başarımızı insana, hayvana ve doğadaki hiçbir canlıya zarar vermeme ekseni etrafında örerken, doğadan aldığımız ilhamı bilimsel ve teknolojik imkânlarla birleştirerek hep yeni ve farklı projelere imza attık. Müşteri memnuniyetine dayalı bir iş ahlâkı anlayışıyla hem markamızın saygınlığını hem de iş ve çözüm ortaklarımızın hedeflerini gözettik. Hepsinden ötesi, yeni milenyumun talep ettiği dijital dönüşüm süreçlerini profesyonelce yönetirken, varoluş nedenimizin “Sağlıklı Gıda Üretimi” olduğunu asla unutmadık ve yalnızca bu amaca hizmet eden projelerde yer aldık.

Sürdürülebilirlik

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, var olan doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve tüketimiyle koşuttur. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ilkesi bizim açımızdan bir tercih değil, temel bir görev ve yükümlülüktür. Baştan beri hedeflerimizin sınır çizgilerini, ekonomik değerleri yükseltirken ekolojik ve sosyal dengeyi korumak olarak belirledik. İşte marka başarımızın sırrı da, ürettiğimiz çözümlerin kalıcı ve sürekli olabilmesi yolunda gösterdiğimiz bu tutarlı çabada yatmaktadır. Çözüm ortaklarımızla birlikte benimsediğimiz temel ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • İnsan haklarına kayıtsız şartsız saygı.
  • Sağlıklı, güvenli, kaliteli üretim.
  • Uluslararası sosyal normlara riayet.
  • Farklı kültürel kavramları, zevkleri ve değerleri teşvik.
  • BLUE Planet 2020 hedeflerine uyum.
  • Adil ticaret; mutlak müşteri memnuniyeti.
  • Gezegenimizin korunması yolunda eko verimliliğe katkı sağlama.
  • Daha az enerji ve su tüketimi.
  • Taşımadan kaynaklanan çevresel zararların önlenmesi.
  • Sürdürülebilir tarıma tam destek.

Doğaya Bağlılık

Doğa, işimizin en zengin kaynağı ve en şaşırtıcı tedarikçisidir. DKT olarak sağlıklı üretimin özünü oluşturan bu eşsiz mirası bilinçle kullanıp özenle koruyor;  hammaddeleri besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yeni nesil yöntemler ve inovatif fikirlerle ambalajlıyor ve ürünün son tüketiciye güvenle ulaşması için lojistik ağın her aşamasında büyük bir titizlik gösteriyoruz. Torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmayı bir hayâlden çok kurumsal bir ödev ve yükümlülük kabul etmenin bilinciyle, bu kolektif hedefe katkı sağlayabilecek her tür öneri ve projeyi de yürekten kucaklıyoruz.